Svenska Soto-zen föreningen - Lund

Svenska Soto-Zenföreningen


Svenska Soto-Zenföreningen är en ideell förening vars syfte är att förmedla och utveckla zenmästare Taisen Deshimarus undervisning. SSZF:s verksamhet är inriktad på en aktiv lekmannapraktik med zazen, zenmeditation, i vardagen. Samtidigt värnas om kärnan i den tradition som förmedlats ända sedan Shakyamuni Buddha.


SSZF grundades år 1984 i Uppsala och har idag grupper och dojos i Göteborg, Kvicksund, Lund, Stockholm och Uppsala, samt åtskilliga medlemmar spridda runt om i landet.http://www.soto-zen.se/