SBS medlemmar

Medlemmar i Sveriges Buddhistiska SamarbetsrådSBS hemsida är framförallt en portal till medlemmarnas egna hemsidor. För närvarande är det 24 SBS medlemsorganisationer som är listade i alfabetisk ordning. Varje länk leder till en kort presentation av varje enskild medlemsgrupp. På dessa informationssidor hittar du också länkar som tar dig vidare till respektive grupps hemsida