Föreningen 3 juveler - Stockholm

Föreningen 3juveler, Stockholm


3juveler Insight Sweden bildades 2004. Vi vill utforska, dela, stödja och (upp)leva läran om de tre juvelerna nämligen: Buddha, (det uppvaknade sinnet), Dharma, (undervisningen), Sangha, (gemenskapen med likasinnade).

Våra två kvinnliga lärare erbjuder en modern svensk undervisning i Vipassanameditation, Dharma samt buddhistisk psykologi. Föreningen som har sin grund i Theravada, anordnar regelbunden veckosittning, stadsretreater och längre retreater med övernattning.http://3juveler.nu/


3juveler.blogspot.com