Länkar

Från 01-01-2020 har Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till

Sveriges buddhistiska gemenskap och är idag ett registrerat trossamfund.

Denna gamla sidan kommer att upphöra.


Vi hänvisar er till vår nya hemsida: https://sverigesbuddhister.se


Länkar till allmänbuddhistiska hemsidorBuddhanet.net

Buddhist education and information network


Dharmanet.org

Worldwide net of study, practise and action


Access to Insight

Här hittar man engelska översättningar av nästan hela Pali kanon


The European Buddhist Union

The European Buddhist Union (EBU) is a network of Buddhist organizations and National Buddhist Unions in Europe.


SST -Myndigheten för stöd till trossamfund


Vägra Hata! - kampanj


SST - krishandledning och krisberedskap i trossamfund