Kontakta SBS


Kontakta SBSMejladress: kontakt@buddhism-sbs.se Adresser till koordinator för andlig vård:


se fliken i menyn Buddhistisk andlig vård för kontaktinformation gällande förfrågningar om den andliga vården.
Från 01-01-2020 har Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till Sveriges buddhistiska gemenskap och är idag ett registrerat trossamfund. Denna gamla sidan kommer att upphöra.


Vi hänvisar er till vår nya hemsida: www.sverigesbuddhister.se