Sveriges kristna råd och Sveriges interreligiösa råd lanserade boken ”Fred i religionens namn!”


2017-06-13  Sveriges kristna råd och Sveriges interreligiösa råd har lanserat boken                    ”Fred i religionens namn!” - en interreligiös fredsantologi
Den 3 maj 2017 lanserade Sveriges kristna råd och Sveriges interreligiösa råd boken ”Fred i religionens namn!” - en interreligiös fredsantologi (Marcus förlag). Detta är en unik samling texter som visar på likheter och skillnader i religionernas uttryckssätt, traditioner och fredssträvanden. Boken lanserades på Historiska museet, Stockholm, 3 maj klockan 18.00.


Kan religioner vara en självklar och positiv kraft i det offentliga rummet? Idag uttrycks i vissa sammanhang en religionskritik utifrån samhällets ökande sekularisering och internationella konflikter. Detta är något som de sju författarna skriver om i boken ”Fred i religionens namn”. Författarna representerar en majoritet av det religiösa Sverige: Trudy Fredriksson från Buddhistiska samarbetsrådet, Maynard Gerber och Ute Steyer från Judiska centralrådet, Karin Wiborn från Sveriges kristna råd, Yasri Khan för Svenska muslimer för fred och rättvisa, S L Shiva Shankar för Hinduismen, Örjan Widegren för Svenska Bahá'í-samfundet och Jaspal Singh för Sikhiska församlingen. De flesta av dem är representanter i Sveriges interreligiösa råd.


– I det mångreligiösa Sverige är det viktigt att visa på fredsexempel från flera religioner. För att dels belysa tillvaratagandet av våra olikheter, men också den gemensamma strävan efter fred, säger Elias Carlberg, samordnare Sveriges interreligiösa råd.


Livsåskådning kan uppfattas höra till det privata och religion ses som grogrund för konflikt. Men tvärtemot gängse generaliseringar kring våld, konflikt och religion ser många religiösa själva på varandras olikheter med respekt – strävan efter rättvis fred är gemensam. I denna nya bok finns sju personliga skildringar om fredens grund och ursprung inom olika religioner. De visar sig gömma rika resurser för arbetet mot en fredligare värld.


– Vi ville bredda vårt fredsteologiska arbete från de olika kristna traditioner, som är med i vår ekumeniska gemenskap, till att även inkludera bidrag från de religioner som vi möter i Sverige idag. Det skrivs mycket om religionerna men det är sällan religionernas företrädare som kommer till tals, säger Henrik Rosén, en av projektledarna bakom boken. Han arbetar på Sveriges kristna råd som koordinator för fredsfrågor.


– Vi har sett att det finns många viktiga mötesplatser mellan religioner runt om i Sverige som kyrkorna deltar aktivt i. Som ett bidrag in i dessa sammanhang vill vi nu ge ett redskap för fördjupning. Och förhoppningsvis en inspiration till nya initiativ och mötesplatser, fortsätter Henrik Rosén.


I en avslutande del i boken finns studieplan och frågor för samtal och fördjupning.


Boken lanserades den 3 maj 2017 i samband med ett event på Historiska museet klockan 18.00 med medverkan av flera av författarna. Läs mer: http://historiska.se/kalendarium/2017/05/03/spiritualizing-the-museum/


Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 25 medlemskyrkor vilket representerar en stor del av Sveriges befolkning. Hit kommer varje kyrka med sin speciella identitet för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt.Ladda ned recensionen av boken "Fred i religionens namn!" (PDF)