Uttalande från Sveriges Interreligiösa Råd


Uttalande från Sveriges interreligiösa råd i samband med FN dagen 24 oktober


Religionsfrihet är en mänsklig rättighet och skyddar individens frihet att, oavsett ålder eller kön, välja religion eller livsåskådning. Idag är religionsfriheten inskriven i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, Europakonventionen och i svensk grundlag. Därmed garanteras varje medborgare att offentligt och privat utöva sin tro, så länge det inte strider mot svensk lag.


Vi påminns ofta om att religionsfriheten kränks på många håll i världen. Men inte heller i Sverige är den självklar. Den hotas:

När vi fördömer varandra utifrån religiösa eller kulturella koder.


När vi diskriminerar människor på grund av deras tro, eller när vi bara accepterar ett enda sätt att hälsa på varandra.


När vi lyfter fram det bästa ur vår egen livsåskådning eller religiösa tradition för att jämföra det med det sämsta från den andras.

När religionsfriheten är i fara, då undermineras förutsättningar för ett demokratiskt samhälle.


Det är statens och samhällets skyldighet att försvara denna rättighet – således är det också allas

ansvar, oavsett tro eller övertygelse, att försvara religionsfriheten.


Sveriges interreligiösa råd står upp för olika religioner och samfund i Sverige och påminner om allas ansvar för friheten att få leva efter sin livsåskådning och religiösa praktik. Tillsammans vill vi motarbeta den rädsla och de fördomar som finns inom oss, liksom i samhället.


Religionerna kan bidra till ökad samhällsgemenskap och samhällets utveckling. Vi uppmanar både den som tror och inte tror, att visa respekt för religionsfriheten.För Sveriges interreligiösa råd