SBS Årsmöte och krishanteringsseminarium, 10 juni 2017

2017-03-30  SBS Årsmöte och krishanteringsseminarium, 20-21 maj 2017.


Lördagen 20 maj arrangerar SBS ett seminarium om krishantering, dit främst kontaktpersoner för buddhistisk andlig vård och representanter från SBS organisationerna är inbjudna. Dagen börjar med lunch kl. 11.00.


På söndag 21 maj har SBS sitt Årsmöte och dagen avslutas kl. 15.00. Årsmötet är för inbjudna SBS representanter och suppleanter.


Mer information och inbjudan till seminariet och Årsmötet skickas ut till SBS medlemsorganisationer.