2016-09-01 Rapporter från EBU-konferensen i Berlin, 1-3 april 2016


2016-09-01 Rapporter från EBU-konferensen i Berlin, 1-3 april 2016



En delegation på sex deltagar från SBS reste i början av april till Berlin, för att delta konferensen "Buddhism in Action", anordnad av European Buddhist Union, EBU. Värden för eventet var Rigpa i Berlin. Följande SBS-delegater deltog i eventet: Phra Ben, Chandra Nawaratne, Katja Panova, Sonny Lööf, Sompan Lööf och Tien Lai.


Syftet med deltagandet var att inspireras av och utbyta erfarenheter med andra buddhistiska organisationer i Europa om hur man aktivt verkar i samhället och använder de metoder buddhismen kan erbjuda för ett mer harmoniskt och fredligt samhälle.


Rapporterna lästes upp och diskuterades på SBS seminariet "Aktiv Buddhism" den 7 maj 2016 på Burmesiska Buddhistföreningen,

Tiratana Theravada Buddhist Tempel i Hjortkvarn. Dagen efter, den 8 maj hölls SBS Årsmöte på templet.


Nedan bifogas fem  rapporter i PDF-format, som delegaterna har valt att fördjupa sig i och presentera för deltagarna i SBS seminariet.




1. Neuroscience and Meditation, av Sompan Lööf och Sonny Lööf


2. Bring Buddhist together, av Tien Lai


3. Compassion in schools, av Phra Ben


4. Education for Sangha and lay people, av Chandra Nawaratne


5. Mindfullness in prison, av Katja Panova
























Buddhister från olika europeiska länder och organisationer beskriver sin upplevelse av hur konferensen har varit.