SBS fördömer våldet i Myanmar

Sveriges buddhistiska samarbetsråd fördömer våldet i MyanmarSveriges buddhistiska samarbetsråd (SBS) vill uttrycka sin bestörtning och sorg över det skoningslösa, brutala våldet som pågår i Myanmars delstat Rakhine. I Myanmar har det sedan länge funnits många etniska grupper som levt sida vid sida med varandra. Trots demokratiseringsförsök har dock de socio/ekonomiska och politiska missförhållanden under de senaste decennierna ökat mer och mer och konflikten i Rakhine har eskalerats sedan 2012 .


Buddhas lära poängterar starkt allas lika värde, rättvisa och icke våld. Det är vårt ansvar att agera med medkänsla och respekt gentemot alla människor, oberoende av deras etniska eller religiösa identitet.


På European Buddhist Unions årliga möte den 24 september 2017 i Polen har SBS föreslagit att göra ett gemensamt uttalande om det fruktansvärda våldet som sker i Myanmar. Nedan ett utdrag ur uttalandet:


"Den europeiska buddhistiska unionen bekräftar buddhismens grundläggande principer, som redan deklarerats av många av världens främsta buddhistiska ledare i sitt uttalande adresserat till buddhister i Myanmar i december 2012:Vi vill bekräfta för världen och stödja er för att utöva de mest grund-läggande buddhistiska principerna om icke-våld, ömsesidig respekt och medkänsla.


Dessa grundläggande principer som lärdes av Buddha är kärnan i buddhistisk utövning:


Buddhistisk undervisning bygger på principerna att avstå från att döda och orsaka skada.

Buddhistisk undervisning bygger på medkänsla och ömsesidig omsorg.

Buddhistisk undervisning erbjuder respekt för alla, oavsett klass, kast, ras eller trosbekännelse.Som europeiska buddhister står vi för dessa värderingar och vi bekräftar vår solidaritet med alla som fallit offer för våld, skada och förföljelse.


Vi uttrycker vår strävan efter att återupprätta fred, icke-våld och respekt för de mänskliga rättigheterna, samt skapa förutsättningar för alla etniska grupper i Myanmar att leva i fredlig samexistens och jämlikhet.”Ladda ner uttalandet i PDF-format här