2019-04-25 Ljusmanifestation mot terrorattack i Sri Lanka

Ljusmanifestation torsdag 25 april 2019 på Sergels torg i Stockholm


Representanter från Sveriges interreligiösa råd och Interreligiösa rådet i Stockholm samlades vid 16-tiden på Sergels torg i Stockholm, för att visa sitt deltagande med de drabbade vid terrorattackerna i Sri Lanka. 


Klicka på en av bilderna nedan, som du vill förstora.