2019-04-21 Uttalande i samband med terrordåden i Sri Lanka

Uttalande i samband med terrordåden i Sri Lanka - Sveriges buddhistiska samarbetsråd

Vi vill uttrycka vårt deltagande och sorg till de drabbade, deras anhöriga och Sri Lankas folk i samband med de fruktansvärda terrorattackerna under påsken, en av de största högtiderna för alla kristna. Vi buddhister fördömer starkt all form av våldsam extremism och hatfulla gärningar mot våra medmänniskor oavsett kulturell och religiös bakgrund.


Dessa avskyvärda terrordåd angår oss alla och strider helt emot mänskliga värden som frihet, kärleksfull vänlighet, medkänsla och fredlig samlevnad. Vi sänder våra tankar och böner till de som omkommit, de skadade och alla andra som drabbats av detta ofattbara.


I dylika situationer är det av största vikt att ihärdig stå upp för det goda, att tillsammans verka för en omtänksam kultur att leva i. Vi måste fortsätta främja respekt och kärleksfull förståelse för varandra för att vi, våra barn och framtida generationer ska få leva i en fredligare värld.

Ljusmanifestation torsdag 25 april kl. 16.00

Sergels torg i Stockholm


Varmt välkommen att tillsammans med oss visa ditt deltagande med de drabbade vid terrorattackerna i Sri Lanka. Vi står enade i fördömandet av våldsam extremism. Vi står enade i vår önskan att vi, våra barn och framtida generationer kan leva och verka sida vid sida för en fredlig värld.


Ta gärna med ljus eller blomma (endast gravljus eller elektriska ljus).


Arrangör: Sveriges buddhistiska samarbetsråd i samverkan med Sveriges interreligiösa råd och Interreligiösa rådet i Stockholm


Se bilder från ljusmaniferstationen vår bildgalleri.