2019-04-13 SVERIGES BUDDHISTISKA GEMENSKAP (SBG) har bildats 21 oktober 2018

2019-04-13  SVERIGES BUDDHISTISKA GEMENSKAP (SBG) har bildats 21 oktober 2018.Bakgrunden för bildandet är det nya förslaget om ändrade villkor för organisationer som tar emot statsbidrag. Vi väntar på besked från Kammarkollegiet att bli godkända som ett registrerat trossamfund. Efter godkännandet ska Sveriges buddhistiska samarbetsråd avvecklas allteftersom.