2017-12-12 Trudy Fredriksson höll tal på Europarådets möte

Trudy Fredriksson höll tal på Europarådets möte i Strasbourg


Den 6-7 november 2017 samlades religiösa företrädare och företrädare för olika filosofiska skolor i Strasbourg, för att delta i Europarådets

konferens för Interreligiös dialog med temat "Migrants and refugees: challenges and opportunities – What role for religious and non-religious groups?”.


Trudy representerade Europeiska Buddhistiska Unionen, där SBS är medlem och höll ett tal om flyktingsituationen och flyktingmottagandet i Sverige under åren 2016 och 2016.


Du kan läsa hela talet i den bifogade filen i PDF-format.


From reception to integration: The role of religious and non-religious groups

Trudy Fredriksson och Gabriela Frey på Europarådets konferens i Strasbourg

Gabriela Frey - EBU-Koordinatör för EU-frågor and representant to the EU & CoE, Trudy Frederiksson - Ordförande i Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd och Carola Roloff (Vördade Bhiksuni Jampa Tsedroen) - senior forskare på Academy of World Religions representerade buddhisterna på Europarådets konferens.