AV-broschyren

Buddhister inom hälso- och sjukvården: om bemötande och andligt stödDenna nyutkomna publikation tillhandahåller information till vårdpersonal om buddhism och buddhistiska seder och traditioner kring kris, sjukdom och död. Redaktörer är Trudy Fredriksson och Katja Panova som är koordinatörer för buddhistisk andlig vård.


De har sammanställt skriften i samarbete med en resursgrupp inom Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd från de tre buddhistiska huvudriktningarna Theravada, Mahayana och Vajrayana. Därför är skriften likaväl aktuell för buddhister som av olika anledningar kommer i kontakt med vården.


Utgivningen har skett i samarbete med Myndigheten för stöd till trossamfund.
Ladda ner skriften i PDF-format här.


Till sidan med mer information om buddhistisk andlig vård, krisberedskap och kontaktinformation.