Buddhistisk andlig vård

Buddhistisk andlig vård och krisberedskap


Buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården


Sveriges Buddistiska Samarbetstråds verksamhet har från 2020-01-01 gått över till Sveriges buddhistiska gemenskap (SBG).

Se den nya hemsidan: www.sverigesbuddhister.se.
Sedan 2013-01-01 arbetar två behöriga buddhistiska koordinatörer med andlig vård i sjukvården. Det är Trudy Fredriksson som ansvarar för kontakter inom landsdelarna Svealand och Norrland samt Ekaterina Panova med ansvar för landsdelen Götaland.


En av huvuduppgifterna för koordinatören är att vara en kontaktlänk med sjukhusen inom det geografiska ansvarsområdet, i frågor som rör behov av buddhistisk andlig vård och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha.


En annan huvuduppgift är att ställa samman och uppdatera kontaktlistor över personer som företräder de buddhistiska sammanslutningarna och som kan kallas in till ett sjukhus när en patient eller dennes anhöriga så önskar.


Ladda ner här för att läsa informationsfolder i PDF-formatVälkommen att ladda ner och läsa SBS nyautkomna publikation på en egen sida: Buddhister inom hälso- och sjukvården – om bemötande och andligt stöd. Tryck på lotusbilden nedan, för att komma till sidan och ladda ner den eller klicka här.
Kontaktuppgifter buddhistisk andlig vård

Trudy Fredriksson                                                                                           Ekaterina (Katja) Panova


Buddhistisk koordinator för andlig vård                                                          Buddhistisk koordinator för andlig vård                                          

för landsdelarna Svealand och Norrland                                                        för landsdelen Götaland

Phone: +46 (0)762 05 27 09                                                                           Phone: +46 (0)727 05 30 10

E-mail: trudy@sverigesbuddhister.se                                                             E-mail: katja@sverigesbuddhister.seBuddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården


Stockholm Kyrkogårdsförvaltning har tillsammans med Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd utformat ett buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården. Denna begravningsplats ligger högt och naturskönt belägen på egendomen Skrubba i sydöstra hörnet av Stockholm, strax intill sjön Drevviken. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd har byggt ett buddhistiskt minnesmonument – en så kallad stupa  på områdets ceremoniplats.


Ladda ner broschyr om det buddhistiska gravkvarteret

på Strandkyrkogården i PDF-format.


För uppdaterad information om praktiska frågor inför livets slut gå till:


https://www.sverigesbuddhister.se/praktiskt-infor-livets-slut/ Från 01-01-2020 har Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd gått över till

Sveriges buddhistiska gemenskap och är idag ett registrerat trossamfund.

Denna gamla sidan kommer att upphöra.


Vi hänvisar er till vår nya hemsida: https://sverigesbuddhister.se