Sanghamöte och årsmöte 2013Bilder från SBS:s verksamhetSanghamöte och SBS:s årsmöte 9-10 mars 2013 på Zengården i Fellingsbro


Eftersom SBS firar 20-årsjubileum i år firades det med ett speciellt Sanghamöte i samband med årsmötet. Ledarna från SBS-organisationerna och från de som ansöker om medlemskap 2013 var inbjudna till mötet. Deltagarnas bakgrund var bl.a. från Vietnam, Burma, Thailand, Tibet, Sri Lanka, Taiwan och Sverige. Alla hade möjlighet att lära känna varandra på ett personligt sätt, presentera sin tradition och sin syn på vad som är viktigt för buddhister i Sverige idag.


På kvällen besöktes Solbo och stupan på det tibetanska buddhistiska retreatcentret Karma Dechen Ösel Ling som ligger i närheten. Deltagarna var inackorderade på Zengården och Solbo. Att nu närmast alla väletablerade buddhistiska grupper samlades och blivit medlemmar i SBS var ett historiskt tillfälle för Sveriges buddhism.


Några gemensamma punkter som kom fram var att vi behöver finna vägar för att öka kunskapen om buddhismen i Sverige idag. Att förmedla dess grundvärderingar och värdet av medmänsklighet både till vuxna och i synnerhet till ungdomar. Vi behöver i våra verksamheter ge utrymme för initiativ anpassade till deras verklighet.


På årsmötet valdes 6 nya buddhistiska organisationer som medlemmar, under fliken medlemmar kan du läsa mer om de numera 22 grupperna som bedriver sin verksamhet på 40 platser i Sverige och betjänar omkring 10.000 personer. Av dessa organisationer består cirka hälften av olika asiatiska grupper, som i sin tur har närmare 50 ytterligare nätverk i landet.


Uppskattat antal buddhister i Sverige, som är födda i Asien, är 44.000 (Pew Forum Research Project 2012). SBS uppskattar antalet västerländska buddhister år 2013 till ca 5.000. Sammanlagt 45.000 buddhister, som utgör 0,5% av Sveriges befolkning.