Montering av stupan på Strandkyrkogården, Vesak 2010Bilder från SBS:s verksamhetMontering av stupan och ceremonier för "aktivering", maj 2010


Den 27 maj, på självaste Vesakfullmånen, monterades den vackra, vita stupan av Carraramarmor upp på ceremoniplatsen på den buddhistiska gravplatsen på Strandkyrkogården. Representanter från alla buddhistiska riktningar deltog vid ceremonin när relikerna inneslöts i stupans klockformade del.


Här är några bilder från monteringen och den inofficiella invigningen av stupan.


Den officiella invigningen sker söndagen den 29 augusti, kl. 16.00.


Foton tagna av Marie Ericsson, Vipassanagruppen.