Interfaith Climate Summit 2008Bilder från SBS:s verksamhet
Interfaith Climate Summit 2008På initiativ av ärkebiskopen Anders Wejryd arrangerades ett interreligiöst klimattoppmöte i Uppsala fredag 28 - lördag 29 november 2008. Där samlades representanter från olika världsdelar och olika religioner. I seminarier och ceremonier diskuterades och gestaltades hur mänskligheten, över religiösa och geografiska gränser, kan enas kring vårt gemensamma ansvar för klimatet.


Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd, SBS, arrangerade på lördagen ett välbesökt seminarium i Universitetshuset kring miljöfrågan utifrån ett buddhistiskt perspektiv. Temat för paneldiskussionen var ”Hur kan vi fördjupa vårt perspektiv, våra attityder och vår livsstil när det gäller en ansvarsfull, harmonisk, miljövänlig livsstil också i förhållande till kommande generationer?” Internationella delegater, inbjudna av Svenska Kyrkan, var den buddhistiska nunnan Bhiksuni Chueman från Taiwan och den kambodjanske munken Khy Sovan Ratana. Från SBS deltog Trudy Detchen Fredriksson, Samfundet för tibetansk buddhism, KTG, och Kanja Odland Sensei, Zenbuddhistiska samfundet.


Att den personliga andliga utvecklingen och etiken är viktiga grundläggande faktorer för att leva ett klimatvänligt liv var alla överens om, men att även rent praktiska åtgärder måste tas itu med. Bhiksuni Chueman citerade mästaren Hsing Yuns tio föreskrifter för ett ekologiskt hållbart leverne, som tillämpas i centret på Taiwan och innehåller många praktiska råd om sparsamhet med vatten, sopsortering, vänlighet mot djuren med mera.


Kanja Odland Sensei sa bland annat så här:

”Om vi tror på det som buddhismen lär ut kan vi inte ha en världsfrånvänd eller självisk attityd. Vi måste ständigt anstränga oss för att utveckla en öppen och kärleksfull livshållning ändå tills den manifesteras spontant i allt vi gör. Denna medvetna ansträngning är en central del av det buddhistiska utövandet.”

Vid den högtidliga ceremonin i domkyrkan på fredagskvällen representerades SBS av Lama Tsultim Rinpoche, Trudy Detchen Fredriksson och Serdar Savas från KTG samt Bhante Chitasangvaro från Wat Buddharama. Ceremonin inleddes mycket stämningsfullt med samisk jojk, buddhistisk snäcktrumpet, islamskt böneutrop, judisk sång, hinduisk recitation och kristen psalmsång. Sedan talade de olika delegaterna utifrån sina perspektiv på klimatfrågan.En stor jordglob gjord av mossa bars in av barn och vuxna och fick representera vårt gröna klot under slutrecitationerna, välsignelserna och sångerna från olika trosriktningar. Lama Tsultrim reciterade ett poem, som han själv hade skrivit på tibetanska och Trudy läste den engelska översättningen. Bhante Chitasangvaro reciterade Metta Karaniya Sutta om universell kärleksfull vänlighet till alla varelser.

Klimatoppmötet utmynnade i ett manifest som skrevs under av de inbjudna delegaterna vid ceremonin i domkyrkan.


Manifestet börjar så här:


”Vi, religiösa ledare och lärare från hela världen, samlade i Uppsala i november 2008, kräver effektiva åtgärder och framsynt ledarskap inför de globala hoten mot Jordens klimat....


Foto: Marie Ericsson