SBS Annual meeting and Environmental seminar, 29 May 2014


Bilder från SBS:s verksamhetSBS Årsmöte och Miljöseminarium, 29 maj 2014


SBS Årsmöte och miljöseminarium 29 maj 2014 på BLIA i Rosersberg


SBS Årsmöte och miljöseminarium hölls i år på Buddha Light's International Association (BLIA) i Rosersberg. SBS representanter från medlemsorganisationerna hade samlats i den stora salen på övervåningen av tempelbyggnaden, efter att först ha välkomnats av nunnor och volontärer på BLIA vid entrén. På nedre plan finns också den stora, fina tempelhallen.

Efter Årsmötet och en god lunch fortsatte dagen med miljöseminarium. Fler buddhister från buddhistiska organisationer runtom i Sverige anslöt sig till SBS styrelse och representanter för att under eftermiddagen diskutera miljöfrågan ur ett buddhistisk perspektiv och vad vi som buddhister kan bidra med för att skydda miljön.


En panel, bestående av SBS ordförande Trudy Fredriksson, Marie Eriksson från Vipassanagruppen, Satyaprabha från Triratna och Vördade Thich Tinh Phuoc från Phat Quang templet i Göteborg inledde seminariet. Trudy läste först upp en inspirerande hälsning från SBS till UN Vesak 2014. I hälsningen framhölls omsorgen om miljön och om framtida generationer.


Du kan läsa hälsningen till UN Vesak 2014 (på engelska):


Message to UN Vesak celebration 2014 in Vietnam.


Marie Ericsson från Vipassanagruppen läste sedan upp en text om miljökrisen och hur den är länkad till den buddhistiska synen på att en persons inre förhållningssätt och attityd återspeglas i vad som sedan görs och händer i den yttre världen.


Satyaprabha fortsatte paneldiskussionen och delade med sig av sina reflektioner om miljösituationen i världen idag. Om att jorden inte mår bra och att miljöförstörelsen är en långsam, men pågående process. Särskilt betonade han problemet med växthuseffekten och gav samtidigt några förslag på vad vi kan göra åt det.


Venerable Thich Tinh Phuoc från Göteborg talade avslutningsvis om vikten av att vara en förebild för andra och därmed kunna påverka andra indirekt, när man själv lever miljövänligt.


Efter fikastunden fortsatte seminariet med att deltagarna delades in i fyra grupper. Varje grupp tilldelades en frågeställning som gruppdeltagarna skulle diskutera. Slutsatser, förslag, åsikter och rekommendationer på frågan presenterades sedan i en sammanfattning av diskussionen från varje grupp.


Vid sammanfattningen av gruppdiskussionerna kom det fram mycket bra information, tips och reflektioner om vad vi kan göra för miljön både som privatpersoner och som buddhistiska föreningar och organisationer.


Deltagarna kände sig inspirerade att sprida budskapet om miljövård vidare i sina kretsar och att själva försöka tillämpa mer av miljötänkandet i sin vardag.


Trudy Fredriksson, läste upp en text av Ärkebiskopen om vår attityd och hur den påverkar miljön. Trudy betonade även, att vi som buddhister behöver bli mer synliga i miljöarbetet och sprida budskapet vidare till våra bekantskapskretsar.


Dagen och seminariet avslutades med en gemensam bön och en önskan att sprida den positiva energin från denna dag över hela jorden, för alla varelsernas lycka och välgång.