Vipassanagruppen - Stockholm

Vipassanagruppen

 

Vipassana betyder insikt. Det är en meditationsmetod som lärdes ut av Buddha på 500-talet f Kr. Den utvecklar upp­märksamhet här och nu och leder till medkänsla, sinnes­jämvikt och upplysning.

 

Vipassanagruppenär en ideell förening för människor som är intresserade av buddistisk insiktsmeditation. Vi arrangerar regelbundet återkommande meditationskvällar samt kortare och längre meditations-retreater.

 

 

http://sangha.nu/