Buddhistiska gemenskapen, Karme Tenpe Gyaltsen - Stockholm

Samfundet för tibetansk buddhism

- Karme Tenpe Gyaltsen, KTG

 

Samfundet bildades 1976 i syfte att ge intresserade tillfälle att ta del av buddhistisk lära och livsinställning, särskilt i Kagyu, den muntligt överförda traditionen.

 

Karme Tenpe Gyaltsen betyder Karma Kagyulärans segerbanér. Denna traditions överhuvud är H.H. Gyalwa Karmapa och verksamheten i Sverige leds av Karmapas representant Lama Tsultim Rinpoche och samfundets styrelse.

 

 

http://www.ktg.nu/