SBS organisation

SBS Organisation

 

 

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd består av ett råd som möts minst en gång per år för ett årsmöte. I rådet ingår en representant ur varje medlemsförening. Rådet väljer en styrelse, som driver det löpande arbetet under året.

 

Styrelsen består under 2018 av:

 

Trudy Fredriksson, ordförande (Samfundet för tibetansk buddhism, Karme Tenpe Gyaltsen)

Bhante Dhammaratana Nayaka Maha Thera, vice ordförande (Buddhistiska Viiharaföreningen/Stockholm Buddhist Vihara)

Eva Abrahmsén, kassör (Sakya Changchub Chöling)

Ekaterina (Katja) Panova, sekreterare, (Föreningen för Tibetansk Buddhism i Göteborg)

Daniel Trung Pham, ledamot (Vietnamesiska Kultur& Buddhistföreningen, Chua Phat Quang templet)

Phra Ben, ledamot (Wat Pah Sok Jai Förening)

Phra Boonsee Kongjok, ledamot (Wat Santinivas)

Wendy Har, ledamot (BLIA – Buddhas Light International Association, Stockholm chapter)

Valy Lind, ledamot (Buddhistiska föreningen i Lappland, Sverige)

 

 

 

Ansökan om medlemskap i SBS

 

Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd vill gärna att fler buddhistiska föreningar/samfund blir medlemmar.

Om er organisation skulle vara intresserad av detta, läs då SBS stadgar och ladda ned ansökningshandligar.

 

Till stadgar

 

Till ansökningshandlingar