Om SBS/Nyheter

Om Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd -SBS


Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd (SBS) är ett paraplyorgan för buddhistiska samfund ur alla traditioner verksamma i Sverige. Vårt syfte är att samverka för buddhismens väl i Sverige och att sam­arbeta runt gemensamma projekt.


Samarbetsrådet är ett serviceorgan utan styrande funktion där varje medlemssamfund behåller sin egen särart och självständiga verk­samhet.


För sammanfattande beskrivning om SBS i PDF-format


På SBS hemsidan finner du information om våra gemensamma projekt, länkar till medlemsorganisationerna och andra intressanta allmänna buddhistiska länkar.