Buddhistisk andlig vård

Buddhistisk andlig vård och krisberedskap

 

 

Buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården

 

Sveriges Buddistiska Samarbetstråd har sedan 2013-01-01 två behöriga buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården. Det är Trudy Fredriksson som ansvarar för kontakter inom Mälardalsområdet och norra Sverige samt Ekaterina Panova för södra- och västra Sverige.

 

En av huvuduppgifterna för koordinatören är att vara en kontaktlänk med sjukhusen inom det geografiska ansvarsområdet, i frågor som rör behov av buddhistisk andlig vård och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha.

 

En annan huvuduppgift är att ställa samman och uppdatera kontaktlistor över personer som företräder de buddhistiska sammanslutningarna och som kan kallas in till ett sjukhus när en patient eller dennes anhöriga så önskar.

 

Ladda ner här för att läsa informationsfolder i PDF-format:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välkommen att ladda ner och läsa SBS nyautkomna publikation på en egen sida: Buddhister inom hälso- och sjukvården – om bemötande och andligt stöd. Tryck på lotusbilden nedan, för att komma till sidan och ladda ner den eller klicka här.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter buddhistisk andlig vård

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudy Fredriksson Ekaterina (Katja) Panova

 

Buddhistisk koordinator för andlig vård Buddhistisk koordinator för andlig vård

för Svealand och norra Sverige för södra och västra Sverige

Phone: +46 (0)762 05 27 09 Phone: +46 (0)727 05 30 10

E-mail: trudy@buddhism-sbs.se E-mail: katja@buddhism-sbs.se

 

 

Buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården

 

Stockholm Kyrkogårdsförvaltning har tillsammans med Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd utformat ett buddhistiskt gravkvarter på Strandkyrkogården. Denna begravningsplats ligger högt och naturskönt belägen på egendomen Skrubba i sydöstra hörnet av Stockholm, strax intill sjön Drevviken. Sveriges Buddhistiska Samarbetsråd har byggt ett buddhistiskt minnesmonument – en så kallad stupa på områdets ceremoniplats.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ner broschyr om det buddhistiska gravkvarteret

på Strandkyrkogården i PDF-format.