Buddhistisk andlig vård

Buddhistisk andlig vård och krisberedskap

 

 

Buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården

 

Sveriges Buddistiska Samarbetstråd har sedan 2013-01-01 två behöriga buddhistiska koordinatörer för andlig vård i sjukvården. Det är Trudy Fredriksson som ansvarar för kontakter inom Mälardalsområdet och norra Sverige samt Ekaterina Panova för södra- och västra Sverige.

 

En av huvuduppgifterna för koordinatören är att vara en kontaktlänk med sjukhusen inom det geografiska ansvarsområdet, i frågor som rör behov av buddhistisk andlig vård och information om de särskilda behov som patienter med en buddhistisk livsåskådning kan ha.

 

En annan huvuduppgift är att ställa samman och uppdatera kontaktlistor över personer som företräder de buddhistiska sammanslutningarna och som kan kallas in till ett sjukhus när en patient eller dennes anhöriga så önskar.

 

Ladda ner och läs gärna mer om arbetet med den buddhistiska andliga vården i Sverige i vår informationsfolder i PDF-format:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trudy Fredriksson

 

Buddhistisk koordinator för andlig vård för Svealand och norra Sverige

Phone: +46 (0)762 05 27 09

E-mail: trudy@buddhism-sbs.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekaterina (Katja) Panova

 

Buddhistisk koordinator för andlig vård för södra och västra Sverige

Phone: +46 (0)727 05 30 10

E-mail: katja@buddhism-sbs.se